Reserveren tennis

Dit zijn de afspraken i.v.m. het gebruiken van het tennisveld:
 • het tennisveld kan alleen door leden van Vondelhof (met tennis als uitbreiding aan hun lidmaatschap) gereserveerd worden.
 • het tennisveld is enkel voor leden (met tennis als uitbreiding aan hun lidmaatschap) van het Vondelhof toegankelijk. Er worden geen externe tennissers toegelaten.
 • op regelmatige basis gebeuren controles. 
 • het tennisveld kan per tijdsframe van 1 uur per week gereserveerd worden.
 • enkel reservaties via de website hebben voorrang. 
 • het lid dat de reservatie aangevraagd heeft is aanwezig op het moment en draagt de verantwoordelijkheid voor het naleven van de afspraken. 
 • het plein wordt in dezelfde staat achtergelaten als deze waarin het zich bevond voor de activiteit. dit betekent dat alle opstakels verwijderd worden, en het terrein volledig geveegd wordt.
 • eventuele schade dient onmiddellijk gemeld te worden aan het bestuur van Vondelhof vzw.
 • alle andere afspraken die gelden op het domein van Vondelhof vzw blijven geldig.
 • elke vorm van misbruik wordt gemeld aan een lid van het bestuur. 
 • Het terrein is toegankelijk via een slotcode. Deze slotcode kan aangevraagd worden bij een bestuurslid (of bij openingsuren van de chalet op woensdag, vanaf 19u en zondag vanaf 9u30).
 • Het terrein mag enkel bespeeld worden onder droge weersomstandigheden. Kort na een hevige regenbui is het terrein kwetsbaar voor schade, daarom niet toegankelijk. 
 • Het tennisterrein is toegankelijk in de periode van het voorjaar (leden worden hiervan via de nieuwsbrief verwittigd) tot de eerste vorstnacht. Vanaf de eerste vriesperiode wordt de code gewijzigd. 

Een tijdsslot van 1 uur reserveren kan door onderstaand formulier in te vullen.